Privacybeleid

1. Bescherming van persoonsgegevens van Arbor Media, dienstdoende als service verlener verslaggeving en streaming

Als dienstverlener hechten wij groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken wij de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR). Het privacy beleid valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

Deze verklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens door Arbor Media B.V. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van dienstverlening aan klanten, personeel en leveranciers.

Arbor Media B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contact gegevens:

Arbor Media B.V.
Gildenbroederslaan 2
7005 BM Doetinchem
The Netherlands
E-mail: info@arbor.media

3. Persoonsgegevens die wij verwerken met betrekking tot de dienstverlening:

Arbor Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken afhankelijk van het type dienst:

Persoons gegevens met betrekking tot de dienstverlening als verwerker:

 • Voor-en achternaam
 • Initialen
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Persoons gegevens met betrekking tot de dienstverlening als verwerkingsverantwoordelijke:

 • IP adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Informatie over uw activiteiten op onze website

4. Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Arbor Media B.V. kan de volgende gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • Politieke voorkeur
 • Foto

5. Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Arbor Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de overeengekomen dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Onze verwerking is gebaseerd op de overeenkomst of de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Arbor Media B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arbor Media B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Arbor Media B.V. uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Arbor Media B.V. bewaart haar gegevens binnen de grenzen van de EU. Indien in het kader van de dienstverlening buiten deze grenzen gegevens worden gedeeld, gebeurt dit met een passend beveiligingsniveau.